OSHO MEDITATIE

Kundalini

Eerste fase: 15 minuten

Ga losjes staan en laat je hele lichaam schudde; voel daarbij de energie vanuit je voeten naar boven komen. Laat alles en overal los en wórd het schudden.

Je kunt je ogen open of gesloten houden.

Tweede fase: 15 minuten

Dans -net zoals je het voelt- en laat je hele lichaam bewegen zoals het wil. Je kunt je ogen open of gesloten houden.

Derde fase: 15 minuten

Sluit je ogen en wees stil, zittend of staande …. observeer, wees getuige van wat binnen en buiten je gebeurt.

Vierde fase: 15 minuten

Ga met gesloten ogen liggen en wees stil

De hele meditatie duurt een uur en heeft 4 fases. Hou je ogen tijdens de hele meditatie gesloten. De meditatie is afgelopen als je 3 gongslagen hoort.

Nadabrahma

Eerste fase: 30 minuten

Zit in een ontspannen houding met je ogen gesloten en je lippen op elkaar. Begin te zoemen, luid genoeg om door anderen gehoord te worden, en creëer een vibratie door je hele lichaam heen. Je kunt je een holle buis of leeg vat voorstellen dat alleen gevuld is met de trillingen van dat zoemen. Er komt een moment dat het zoemen vanzelf verder gaat en jij de luisteraar wordt. Je hoeft niet op een bepaalde manier te ademen en je kunt de toonhoogte veranderen of als je wilt zacht en traag je lichaam bewegen.

Tweede fase: 15 minuten

de tweede fase bestaat uit twee gedeelten van elk 7½ minuut.

In de eerste helft beweeg je je handen, met de palmen naar boven, in een naar buiten gerichte cirkelbeweging. Begin bij de navel, door beide handen naar voren te bewegen en laat ze uiteengaan in twee grote cirkelbewegingen die elkaars spiegelbeeld zijn. De beweging moet zo langzaam gaan dat het soms lijkt of er helemaal geen beweging is. Voel dat je energie uitdeelt aan het heelal.

Als de muziek na 7½ minuut verandert draai je de handen om, de handpalmen naar beneden, en begin je ze in tegengestelde richting te bewegen. Nu zullen de handen naar de navel toe samenkomen en dan naar de zijkanten uit elkaar gaan. Voel dat je energie opneemt.

Als de rest van je lichaam zachte, trage bewegingen wil maken, hou dat dan – net als in de eerste fase – niet tegen.

Derde fase: 15 minuten

Stop nu de handbeweging en blijf ontspannen zitten.

De meditatie duurt 65 minuten en er zijn 3 fases.