reiki

Wat is Reiki?

Reiki is een Japanse geneeswijze, een spirituele manier om te helen. Het woord Reiki betekent universele levensenergie, de kracht waar alles uit bestaat. Het is de energie waar we allen uit bestaan.

Het mooie, bijzondere aan deze energie is dat hij zijn eigen weg gaat, niet te beïnvloeden door de wil of de geest. Reiki doet wat voor jou het beste is, ondanks je redenen om een behandeling te ondergaan.

Wat behandel je met Reiki?

Reiki is een helingmethode die werkt op alle niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Dit betekent dat je elke klacht, elk probleem met Reiki kan behandelen. Als je ziek bent wel altijd naar je huisarts gaan. Reiki kan in oiverleg uitstekend naast de reguliere behandeling worden toegepast.

De behandeling bestaat uit handoplegging. Als Reikigever stroomt de energie door mij heen, ik geef geen eigen energie weg.